28.5.2020. // 16-17h – Webinar: Data management basics (UKDS)

Ovaj je uvodni webinar namijenjen svima koji žele naučiti osnove upravljanja istraživačkim podacima. Upravljanje podacima je ključno ako želite osigurati dobro organizirane, dokumentirane i kvalitetne podatke koji su rezultat vašeg projekta i koje je moguće dati na korištenje drugima.

Webinar organizira UK Data Service (UKDS).

Webinari koje organizira UK Data Service dostupni su na YouTube kanalu, zajedno s prezentacijama te na stranicama o prošlim događajima ubrzo nakon što je webinar održan.