15.6.2020. // 14:00h – CESSDA webinar: Harmonised data for comparative research

Komparativna istraživanja u području društvenih znanosti zahtijevaju usporedive podatke u svim zemljama. Ovaj besplatni CESSDA webinar istraživat će ključne izvore harminizranih komparativnih podataka, metoda i alata za harmonizaciju.

Webinar organizira CESSDA / UK Data Service (UKDS).