Trenutno pregledavate Anketa o stavovima i praksama objavljivanja radova u otvorenom pristupu među hrvatskim znanstvenicima

Pozivamo vas da svojim odgovorima na ovu anketu pomognete u istraživanju prihvaćanja koncepta otvorenog pristupa (OA) među hrvatskim znanstvenicima. Istraživanje bi trebalo produbiti uvid u učestalost i način OA objave, financiranje objave, različitosti među znanstvenim područjima i sl.

Anketa se nalazi na https://limesurvey.srce.hr/324566?lang=hr te će biti dostupna za popunjavanje do 21. ožujka 2023. do 24:00 sata.