Home Events Kako organizirati podatke u istraživačkom projektu?

Kako organizirati podatke u istraživačkom projektu?

Predavač: Denis Vlašiček

Sadržaj:

Svaki istraživački projekt zahtijeva upravljanje raznim vrstama materijala (podacima, upitnicima, rukopisima, izvještajima), čiju organizaciju nije moguće izbjeći. Jer, ne postoji odsustvo organizacije — postoji samo kaos. Ulaganje malo vremena u razmišljanje o organizaciji pomoći će vam da svoje istraživačke projekte učinite reproducibilnijima i lakšima za ponovnu upotrebu. Također, olakšat će vam praćenje dugotrajnih istraživanja, te uštedjeti vrijeme pri započinjanju novih istraživanja. Osim toga, izrada plana upravljanja podacima (eng. data management plan; DMP) postepeno postaje obavezan dio prijave europskih i domaćih znanstvenih projekata.

Ovo izlaganje dat će vam kratak pregled tema vezanih uz organizaciju istraživačkih podataka i drugih materijala. Upoznat ćemo vas s nekim dobrim praksama za upravljanje istraživačkim podacima, te vam na raspolaganje staviti materijale koji bi vam trebali pomoći  da ono o čemu ćemo pričati primijenite u vlastitom radu.

Ključne reference:

CESSDA Training Team (2020). CESSDA Data Management Expert Guide. Bergen, Norway: CESSDA ERIC. https://doi.org/10.5281/zenodo.3820472

Wilson, G., Bryan, J., Cranston, K., Kitzes, J., Nederbragt, L., & Teal, T. K. (2017). Good enough practices in scientific computing. PLoS computational biology, 13(6), e1005510.  https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1005510

Materijali

Datum

03.12.2020.
Expired!

Vrijeme

10:00 - 11:00

Lokacija

Online via Zoom

Organizator

CROSSDA