Želite pohraniti svoje podatke?

Obratite nam se na adresu arhiv.podataka@ffzg.hr

Preduvjeti za pohranu

  • dobro organizirane datoteke s podacima i popratnom dokumentacijom u kojima se (vi sami) možete snaći
  • dovoljno dokumentacije za razumijevanje sadržaja datoteka s podacima
  • podaci očišćeni i pripremljeni za analizu
  • anonimizirani podaci
  • istraživanje provedeno u skladu s etičkim načelima i pravnim propisima (GDPR)
  • razjašnjena prava vlasništva nad podacima i popratnom dokumentacijom 

Ovi preduvjeti postižu se kroz pravovremeno i kontinuirano upravljanje podacima, odnosno izradu plana upravljanja podacima.

Priprema podataka za pohranu

Podaci koje želite pohraniti moraju biti očišćeni i razumljivi drugim ih istraživačima koji ih žele koristiti.

Vrste podataka

CROSSDA prikuplja kvantitativne i kvalitativne podatke koji nastaju u istraživanjima u području društvenih znanosti.

Standardi

Podaci koje prikuplja CROSSDA opremaju se standarnim metapodatkovim opisom i bogatom popratnom dokumentacijom potrebnom za razumijevanje metodologije i načina prikupljanja podataka.