• dobro organizirane datoteke s podacima i popratnom dokumentacijom u kojima se (vi sami) možete snaći
  • dovoljno dokumentacije za razumijevanje sadržaja datoteka s podacima
  • podaci očišćeni i pripremljeni za analizu
  • anonimizirani podaci
  • istraživanje provedeno u skladu s etičkim načelima i pravnim propisima (GDPR)
  • razjašnjena prava vlasništva nad podacima i popratnom dokumentacijom 

Ovi preduvjeti postižu se kroz pravovremeno i kontinuirano upravljanje podacima, odnosno izradu plana upravljanja podacima.