Prva ljetna škola u okviru projekta COORDINATE održat će se od 20. do 24. lipnja 2022. na Sveučilištu Essex. Ljetna škola će se usredotočiti na longitudinalnu analizu podataka o djeci i adolescentima koristeći Understanding Society: UK Household Longitudinal Study. Rok za prijavu je produžen do 23. svibnja.

Ljetna škola je otvorena za sve akademske i neakademske istraživače koji rade u državama članicama EU i pridruženim zemljama. Financiranje je dostupno za 20 istraživača.

Više detalja o ljetnoj školi i načinu prijave možete pronaći ovdje.