Repozitorij arhiva CROSSDA

https://data.crossda.hr/
podaci hrvatskih istraživača pohranjeni u arhivu CROSSDA

CESSDA Data Catalogue

https://datacatalogue.cessda.eu/
podaci u arhivima u konzorciju CESSDA

Informacije o metodologiji, područjima i dosegu međunarodnih komparativna istraživanja velikih razmjera (engl. International Large Scale Assessment ili ILSA) u području obrazovanja potražite u ovom radu:

Elezović, I. i Matković, T. (2020). Potencijal međunarodnih komparativnih obrazovnih istraživanja velikih razmjera za sociologiju obrazovanja u Hrvatskoj. Revija za sociologiju, 50(1), 89-105. https://hrcak.srce.hr/237771

Arhivi zemalja članica konzorcija CESSDA

Partneri konzorcija CESSDA

Najveći američki arhiv podataka za društvene znanosti