Etičke standarde donose profesionalna tijela, istraživačke institucije i financijeri istraživanja. Od svih istraživača očekuje se da se drže etičkih standarda u pripremi i provođenju istraživanja. Istraživač treba biti svjestan i pravne regulative koja se odnosi na prikupljanje i dijeljenje podataka.

Etičke norme i pravni propisi nisu prepreka dijeljenju podataka!

Glavni mehanizmi koji omogućuju dijeljenje podataka

Suglasnost

Jedan od etičkih standarda i uvjeta koji se najčešće primjenjuje u istraživanjima je dobivanje suglasnosti od sudionika u istraživanjima u kojima se prikupljaju osobni podaci.

Anonimizacija

Arhiv podataka distribuira anonimizirane podatke, što znači da sudionici u istraživanju ne mogu biti identificirani.

Kontrola pristupa osjetljivim podacima

Postoje različite razine pristupa podacima. Istraživač koji pohranjuje podatke treba odrediti hoće li podaci biti slobodno dostupni ili će pristup biti ograničen za određenu svrhu i/ili skupinu istraživača.

Autorska prava

Istraživači trebaju biti svjesni svojih i tuđih autorskih prava u svakom dijelu znanstvenog projekta koji uključuje prikupljanje i analizu podataka. Istraživači moraju razmotriti sva pitanja koja se tiču autorskih prava, a podaci se mogu arhivirati tek nakon što su svi nosioci autorskih prava identificirani i nakon dobijanja njihove dozvole za dijeljenje tih podataka.