CROSSDA treba biti prepoznata u ulozi nacionalnog servisa u svim organizacijama u kojima se podaci proizvode i koriste te u institicijama koje se bave razvojem i implementacijom znanstvenih politika i financiraju znanstveni rad. Suradnja je potrebna i s ostalim institucijama koje se bave znanstvenom infrastrukturom.

CROSSDA se osniva uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja koje je ostvarilo članstvo u CESSDA ERIC i u tom procesu imenovalo Filozofski fakultet u Sveučilišta u Zagrebu nacionalnom kordinacijskom ustanovom i pružateljem usluga za CESSDA ERIC.

Potrebno je ostvariti suradnju i sa svim znanstvenim organizacijama u području društvenih znanosti, posebno sa sveučilištima, fakultetima i javnim istraživačkim institutima, koje trebaju biti upoznate s uslugama i aktivnostima arhiva, a neki od njih i neposredno uključene u njegov kroz partnerstvo i ostale oblike suradnje. Istraživači zaposleni pri takvim ustanovama glavni su stvaratelji podataka, a također i primarni korisnici podataka. Te ustanove mogu donositi svoje vlastite politike o upravljanju istraživačkim podacima i objavljivanju tih podataka pri čemu im arhiv podataka može pružiti informacije i primjere. Također, u takvim ustanovama često su zaposleni knjižničari i drugi informacijski stručnjaci koji nisu samo posrednici između arhiva podataka i istraživača, već ponekad i sami mogu preuzeti dio poslova oko upravljanja istraživačkim podacima.

Suradnja je nužna i sa Sveučilišnim računskim centrom Sveučilišta u Zagrebu (Srce) koji radi na razvoju krucijalne tehničke infrastrukture za dugoročno očuvanje digitalnih objekata koji se prikupljaju i uređuju u arhivu podataka.
Osoblje Srca bilo je uključeno u aktivnosti projekata SERSCIDA, SEEDS i CESSDA-SaW. Srce implementira i održava tehničke komponente Dabar sustava repozitorija, kakav je potreban i za istraživačke podatke. Sustav AAI@EduHr kojeg razvija i održava Srce, također je važna komponenta u arhivu podataka.

Centar za znanstvene informacije Instituta Ruđer Bošković također je važan dionik u procesu izgradnje nacionalne infrastrukture, kao institucija s velikim iskustvom u razvoju informacijskih sustava za znanstvene informacije, te kroz brojne aktivnosti promovira i podupire otvoreni pristup znanstvenim informacijama. Djelatnici Centra sudjelovali su u projektima koji su se bavili uspostavljanjem arhiva podataka za društvene znanosti (SERSCIDA, SEEDS i CESSDA-SaW). Druge relevantne aktivnosti su suradnji na razvoju i održavanju sustava Dabar i partnerstvo EOSC-hub projektu.

Regionalna i međunarodna suradnja

Regionalna i međunarodna suradnja je za arhiv podataka neophodna kako bi povećao svoju relevantnost i razvio potrebne kompetencije. Sudjelovanje u regionalnim projektima i nastavak suradnje s partnerima u regiji zanimljivo je zbog jezičnih i kulturalnih sličnosti, kao iz zbog dijela zajedničke povijesti. Međunarodna suradnja postiže se primarno kroz članstvo u CESSDA ERIC koja predstavlja integriranu infrastrukturu za društvene znanosti, ali i kroz članstva u međunarodnim organizacijama poput IASIST i RDA.

Suradnja s ostalim istraživačkim infrastrukturama

Suradnja je neophodna i s ostalim europskim istraživačkim infrastrukturama u području humanistike i društvenih znanosti koje su aktivne ili su bile aktivne u Hrvatskoj (DARIAH-HR, CLARIN-HR, ESS, SHARE, ISPP, CSES). Među tim infrastrukturama postoje dodirne točke koje se i na europskoj razini pokušavaju dovesti u sinergiju.

Partneri iz mreže CESSDA ERIC

CROSSDA je pružatelj usluga za Konzorcij europskih arhiva podataka za društvene znanosti (CESSDA ERIC) i surađuje s pružateljima usluga koji djeluju u zemljama članicama CESSDA ERIC.

Europski arhivi podataka i druge organizacije s kojima je Filozofski fakultet u Zagrebu direktno surađivao tijekom prethodnih projekata kroz koje se radilo na stvaranju temelja za osnivanje arhiva podataka u Hrvatskoj (projekti SERSCIDA i SEEDS):

SRODNI PROJEKTI
AKTIVNI U HRVATSKOJ