Hrvatski arhiv podataka za društvene znanosti (CROSSDA) je organizacijska jedinica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji ima ulogu voditelja obrade za podatke koje obrađuje CROSSDA. CROSSDA djeluje u skladu s Pravilnikom o prikupljanju, obradi i zaštiti osobnih podataka. Više informacija o zaštiti osobnih podataka na Filozofskom fakultetu nalazi se na stranici o zaštiti osobnih podataka.

Koje osobne podatke prikuplja CROSSDA?

Ako se registrirate za pristup podacima iz našeg kataloga podataka ili ako pohranjujete svoje podatke istraživanja kod nas, prikupljamo sljedeće podatke: ime i prezime, email adresa, ustanova u kojoj ste zaposleni, datum registracije, pristanak na Opće uvjete korištenja podatkovnog servisa CROSSDA, informacije o korištenju podataka, korisničko ime za autorizaciju u sustavu podatkovnog servisa CROSSDA.

Ako se prijavite za sudjelovanje na nekom od naših događanja (uključujući radionice i webinare), možemo prikupljati Vaše puno ime i prezime, adresu e-pošte, državu u kojoj boravite ili prebivate, organizaciju kojoj pripadate, naziv radnog mjesta i prehrambene potrebe (prilikom pohađanja radionice), te druge informacije ovisno o specifičnim organizacijskim potrebama.

Ako ste primili obavijest o našim aktivnostima, uslugama, edukacijama ili drugim događanjima, koristili smo adresar kojeg smo izradili koristeći javno dostupne službene podatke s web stranica relevantnih ustanova. U tom adresaru prikupljeni su sljedeći podaci: ime i prezime, adresa e-pošte te naziv ustanove u kojoj ste zaposleni.

Svrha i pravna osnova

Prikupljamo, pohranjujemo i obrađujemo osobne podatke potrebne za pružanje naših usluga i obavljanje naših aktivnosti.

Pravna osnova za obradu podataka za potrebe korištenja naših usluga je izvršenje ugovora. Vaše podatke koje koristimo za obavještavanje o aktivnostima i uslugama obrađujemo temeljem izvršavanja zadaće od javnog interesa.

Pristup podacima

Pristup Vašim podacima ima isključivo osoblje arhiva CROSSDA. Pristup podacima nemaju ostali zaposlenici Filozofskog fakulteta u Zagrebu (voditelja obrade). Svi podaci čuvaju se isključivo na poslužiteljskim računalima na Filozofskom fakultetu. Vaše osobne podatke ne dijelimo s trećim stranama.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka odgovoran za Hrvatski arhiv podataka za društvene znanosti je službenik Filozofskog fakulteta u Zagrebu Kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka je zastita-podataka@ffzg.hr.