Hrvatski arhiv podataka za društvene znanosti (CROSSDA) je organizacijska jedinica Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koji ima ulogu voditelja obrade za podatke koje obrađuje CROSSDA. CROSSDA djeluje u skladu s Pravilnikom o prikupljanju, obradi i zaštiti osobnih podataka. Više informacija o zaštiti osobnih podataka na Filozofskom fakultetu nalazi se na stranici o zaštiti osobnih podataka.

Koje osobne podatke prikuplja CROSSDA?

Ako se registrirate za pristup podacima iz našeg kataloga podataka ili ako pohranjujete svoje podatke istraživanja kod nas, prikupljamo sljedeće podatke: ime i prezime, email adresa, ustanova u kojoj ste zaposleni, datum registracije, pristanak na Opće uvjete korištenja podatkovnog servisa CROSSDA, informacije o korištenju podataka, korisničko ime za autorizaciju u sustavu podatkovnog servisa CROSSDA.

Ako se prijavite za sudjelovanje na nekom od naših događanja (uključujući radionice i webinare), možemo prikupljati Vaše puno ime i prezime, adresu e-pošte, državu u kojoj boravite ili prebivate, organizaciju kojoj pripadate, naziv radnog mjesta i prehrambene potrebe (prilikom pohađanja radionice), te druge informacije ovisno o specifičnim organizacijskim potrebama.

Ako ste primili obavijest o našim aktivnostima, uslugama, edukacijama ili drugim događanjima, koristili smo adresar kojeg smo izradili koristeći javno dostupne službene podatke s web stranica relevantnih ustanova. U tom adresaru prikupljeni su sljedeći podaci: ime i prezime, adresa e-pošte te naziv ustanove u kojoj ste zaposleni.

Svrha i pravna osnova

Prikupljamo, pohranjujemo i obrađujemo osobne podatke potrebne za pružanje naših usluga i obavljanje naših aktivnosti. Pravna osnova za obradu podataka za potrebe korištenja naših usluga je izvršenje ugovora. Vaše podatke koje koristimo za obavještavanje o aktivnostima i uslugama obrađujemo temeljem legitimnog interesa.

Pristup podacima

Pristup Vašim podacima ima isključivo osoblje arhiva CROSSDA. Pristup podacima nemaju ostali zaposlenici Filozofskog fakulteta u Zagrebu (voditelja obrade). Svi podaci čuvaju se isključivo na poslužiteljskim računalima na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Vaše osobne podatke ne dijelimo s trećim stranama.

Vaša prava

Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima koje CROSSDA prikuplja, pravo na brisanje, pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor, pravo na prenosivost podataka te pravo na ispravak neispravnih osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka odgovoran za Hrvatski arhiv podataka za društvene znanosti je službenik Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka je zastita-podataka@ffzg.hr.