Plan upravljanja podacima (PUP) podrazumijeva razmatranje sljedećih pitanja:

  • jasno definiranje uloga i odgovornosti,
  • organizacija i dokumentiranje podataka,
  • smanjivanje rizika od gubitka podaka – sigurna pohrana podataka, izrada sigurnosnih kopija,
  • održavanje vjerodostojnosti informacija sadržanih u podacima,
  • pravne i etičke obaveze u odnosu na sudionike istraživanja (zaštita osobnih podataka, umanjivanje rizika)
  • objavljivanje i arhiviranje podataka.

Plan je poželjno napraviti u ranim fazama i provoditi ga tijekom čitavog procesa istraživanja.

Izrada PUP-a za projekte Hrvatske zaklade za znanost

Hrvatska zaklada za znanost (HRZZ) uvela je Plan upravljanja istraživačkim podacima (PUP) u planiranje i provedbu istraživačkih projekta kao jedan od koraka k otvorenoj znanosti koji potiče diseminaciju i omogućuje ponovno korištenje istraživačkih podataka i rezultata. Primjena PUP-a odnosi se na sva izvješća za natječajne rokove IP i UIP 2019 i 2020 od 15. ožujka 2022. godine.

Na web stranicama HRZZ-a možete naći:

U arhivu CROSSDA možete dobiti podršku oko izrade PUP-a za projekte HRZZ-a u području društvenih znanosti.

Svoje podatke možete pohraniti i objaviti u repozitoriju arhiva CROSSDA, nacionalnom disciplinarnom repozitoriju za područje društvenih znanosti.

Već objavljene skupove podataka nastale u istraživanjima koje je financiraka HRZZ možete naći ovdje.

Popis pitanja za izradu PUP-a u društvenim znanostima – preporuke konzorcija CESSDA ERIC

Popis pitanja o upravljanju podacima baziran na CESSDA Data Management Expert Guide

  • PDF verzija
  • Docx verzija za uređivanje

Korisni izvori

DATA MANAGEMENT EXPERT GUIDE // CESSDA
https://www.cessda.eu/DMEG

Ovaj vodič dizajnirali su europski eksperti kako bi pomogli istraživačima u području društvenih znanosti da svojim podacima upravljaju tako da je podatke kasnije moguće pronaći (Findable), da im je moguće pritstupiti, uključujući i strojni pristup (Accessible), da ih je moguće razmjenjivati s drugim sustavima (Interoperable) i da ih je moguće ponovno upupotrijebiti (Reusable). Ovi prinicipi poznati su pod kraticom FAIR koju spominju mnogi financijeri znanstvenih istraživanja u Europi kada definiraju kriterije za vrednovanje projekata.

FORS GUIDES
https://forscenter.ch/publications/fors-guides/
Ovi vodiči podrška su istraživačima i studentima društvenih znanosti koji namjeravaju prikupiti podatke, kao i nastavnicima na sveučilišnoj razini koji svoje studente žele naučiti osnovama anketnih metoda i upravljanja podacima.