Planiranje ponovne upotrebe

Plan upravljanja podacima podrazumijeva razmatranje sljedećih pitanja:

  • jasno definiranje uloga i odgovornosti,
  • organizacija i dokumentiranje podataka,
  • smanjivanje rizika od gubitka podaka – sigurna pohrana podataka, izrada sigurnosnih kopija,
  • održavanje vjerodostojnosti informacija sadržanih u podacima,
  • pravne i etičke obaveze u odnosu na sudionike istraživanja (zaštita osobnih podataka),
  • objavljivanje i arhiviranje podataka.

Plan je poželjno napraviti u ranim fazama i provoditi ga tijekom čitavog procesa istraživanja.

Popis pitanja za izradu plana upravljanja podacima u društvenim znanostima

Popis pitanja o upravljanju podacima baziran na CESSDA Data Management Expert Guide

  • PDF verzija
  • Docx verzija za uređivanje

Etički standardi i pravna regulativa

Etičke standarde donose profesionalna tijela, istraživačke institucije i financijeri istraživanja. Od svih istraživača očekuje se da se drže etičkih standarda u pripremi i provođenju istraživanja. Istraživač treba biti svjestan i pravne regulative koja se odnosi na prikupljanje i dijeljenje podataka.

Etičke norme i pravni propisi nisu prepreka omogućavanju pristupa podacima!

Osnovne informacije možete pronaći u prezentacijama koje je u prosincu 2019. za hrvatsku publiku održala Aleksandra Stam zaposlena u FORS Swiss Centre for Expertise in the Social Sciences.

Suglasnost

Jedan od etičkih standarda i uvjeta koji se najčešće primjenjuje u istraživanjima je dobivanje suglasnosti od sudionika u istraživanjima u kojima se prikupljaju osobni podaci.

Anonimnost podataka

Arhiv podataka distribuira anonimizirane podatke, što znači da sudionici u istraživanju ne mogu biti identificirani.

Kontrola pristupa osjetljivim podacima

Postoje različite razine pristupa podacima. Istraživač koji pohranjuje podatke treba odrediti hoće li podaci biti slobodno dostupni ili će pristup biti ograničen za određenu svrhu i/ili skupinu istraživača.

Autorska prava

Istraživači trebaju biti svjesni svojih i tuđih autorskih prava u svakom dijelu znanstvenog projekta koji uključuje prikupljanje i analizu podataka. Istraživači moraju razmotriti sva pitanja koja se tiču autorskih prava, a podaci se mogu arhivirati tek nakon što su svi nosioci autorskih prava identificirani i nakon dobijanja njihove dozvole za dijeljenje tih podataka.

Korisni izvori

DATA MANAGEMENT EXPERT GUIDE // CESSDA
https://www.cessda.eu/DMEG

Ovaj vodič dizajnirali su europski eksperti kako bi pomogli istraživačima u području društvenih znanosti da svojim podacima upravljaju tako da je podatke kasnije moguće pronaći (Findable), da im je moguće pritstupiti, uključujući i strojni pristup (Accessible), da ih je moguće razmjenjivati s drugim sustavima (Interoperable) i da ih je moguće ponovno upupotrijebiti (Reusable). Ovi prinicipi poznati su pod kraticom FAIR koju spominju mnogi financijeri znanstvenih istraživanja u Europi kada definiraju kriterije za vrednovanje projekata.

FORS GUIDES
https://forscenter.ch/publications/fors-guides/
Ovi vodiči podrška su istraživačima i studentima društvenih znanosti koji namjeravaju prikupiti podatke, kao i nastavnicima na sveučilišnoj razini koji svoje studente žele naučiti osnovama anketnih metoda i upravljanja podacima.