Preduvjeti za pohranu

 • dobro organizirane datoteke s podacima i popratnom dokumentacijom u kojima se (vi sami) možete snaći
 • dovoljno dokumentacije za razumijevanje sadržaja datoteka s podacima
 • podaci očišćeni i pripremljeni za analizu
 • anonimizirani podaci
 • istraživanje provedeno u skladu s etičkim načelima i pravnim propisima (GDPR)
 • razjašnjena prava vlasništva nad podacima i popratnom dokumentacijom 

Ovi preduvjeti postižu se kroz pravovremeno i kontinuirano upravljanje podacima, odnosno izradu plana upravljanja podacima.

Procedura

 • istraživač šalje zahtjev za otvaranjem korisničkog računa u Dataverse-u
  • prijaviti se u sustav korištenjem AAI@EduHr korisničkog računa
 • osoblje arhiva dodjeljuje istraživaču potrebne ovlasti u Dataverse-u
 • istraživač kreira skup podataka i prenosi datoteke s podacima i popratnom dokumentacijom u Dataverse
  • podaci i dokumentacija trebaju biti priređeni prema uputama
 • osoblje arhiva pregledava sadržaj predanih datoteka
  • jesu li sve varijable i kodovi za vrijednosti varijabli jasno dokumentirani?
  • jesu li u podacima sadržane vrijednosti koje nisu navedene u kodovima?
  • je li dostavljena sva potrebna dokumentacija za razumijevanje skupa podataka?
  • je li postignuta odgovarajuća razina anonimizacije?
 • osoblje arhiva šalje istraživaču izvještaj o skupu podataka sa savjetima za doradom
 • istraživač ispravlja podatke i nadopunjuje dokumentaciju prema savjetima i dostavlja novu verziju datoteka
 • osoblje arhiva preimenovat će datoteke u skladu s internim pravilima
  • dodaje se prefiks datotekama (arhivski broj + oznaka za vrstu datoteke), npr:
   • cda1010_dat_SOCRES_RapidCATI_SUF11032021_hr.tab
   • cda1010_src_SOCRES_RapidCATI_priprema_kodiranja_ciscenje_hr.do
 • ukoliko je potrebno, datoteke se konvertiraju u formate prikladnije za korištenje i/ili dugoročnu pohranu
 • osoblje arhiva kontrolira i nadopunjuje metapodatke (ključne riječi iz tezaurusa, predmetna klasifikacija i drugo)
 • prije objave, zapis se šalje na provjeru istraživačima
 • nakon što istraživač odobri promjene, osoblje arhiva objavljuje skup podataka