CROSSDA prikuplja kvantitativne i kvalitativne podatke koji nastaju u istraživanjima u području društvenih znanosti, ali prihvaća i podatke iz drugih područja, ako su nastali metodologijom društvenih znanosti i ako pomažu u razumijevanju ljudskog ponašanja i društvenih fenomena. Istraživanja u kojima nastaju podaci mogu biti:

  • nacionalna i međunarodna istraživanja u kojima se prikupljaju podaci o hrvatskom društvu u cjelini ili o nekim njegovim aspektima
  • komparativna ili kontinuirana istraživanja (npr. paneli, longitudinalna istraživanja, vremenske serije za ispitivanje trendova)
  • sva ostala istraživanja u koja su uključeni hrvatski istraživači

Uz svaki skup podataka pohranjuje se i potpuna popratna dokumentacija koja omogučuje snalaženje u podacima i razumijevanje konteksta u kojem su podaci nastali. To su informacije o uzorku, postupku i metodologiji, originalni upitnici, pravila kodiranja, izvještaji i publikacije nastale kao rezultat provedene analize (više informacija).

Na temelju dokumentacije izrađuje se detaljan metapodatkovni opis usklađen s DDI standardom.

Za arhiviranje odabiru se podaci od općeg interesa za istraživanja u društvenim znanostima, odnosno oni podaci koji imaju visok potencijal za ponovno korištenje u novim istraživanjima ili za edukaciju studenata.

Prikupljaju se i podaci koji primarno služe provjeri rezultata izloženih u znanstvenom radu, bilo tijekom recenzijskog postupka ili nakon objave rada u znanstvenoj publikaciji ili nekim drugim kanalima znanstvene komunikacije. Takve podatke CROSSDA će objaviti, ali neće ih nužno pripremati za dugoročno očuvanje.

Primarni fokus arhiva podataka je na kvantitativnim podacima. Kvalitativni podaci (dubinski intervjui, transkripti, terenske bilješke, i sl.), zbog njihove kompleksnije prirode, prihvaćaju se u skladu s raspoloživim resursima za njihovu obradu i očuvanje.

Prikupljaju se podaci nastali u suvremenim istraživanjima, ali i podaci nastali u starijim istraživanjima, ukoliko su značajni za povijesne preglede i komparativna istraživanja.

Podaci za arhiviranje prikupljaju se u digitalnom obliku, a u papirnatom samo pod izuzetnim okolnostima.

Radi zaštite privatnosti i osobnih podataka sudionika u istraživanju svi podaci pohranjuju se u anonimiziranom obliku.