CROSSDA je na raspolaganju pojedincima i organizacijama koje žele pohraniti svoje podatke ili koristiti podatke nastale u prethodnim istraživanjima u području društvenih znanosti.

Primarni korisnici usluga arhiva CROSSDA su istraživači, nastavnici i studenti. Istraživači mogu biti zaposleni na sveučilištima, u javnim znanstvenim institutima, vladinim i nevladinim organizacijama. Ove skupine mogu arhivirati vlastite podatke ili koristiti već arhivirane podatke nastale u prethodnim istraživanjima.

Druga skupina korisnika su donosioci znanstvenih politika i financijeri istraživanja koji među kriterijima za evaluaciju istraživačkih projekata imaju i one koji se dotiču upravljanja i arhiviranja istraživačkih podataka. Njima arhiv podataka može osigurati temeljnu infrastrukturu potrebnu istraživačima za ispunjavanje takvih kriterija.

Treća skupina korisnika su urednici i izdavači znanstvenih časopisa u području društvenih znanosti kojima arhiv podataka može pružiti podršku pri oblikovanju politika koje se odnose na omogućavanje pristupa podacima na kojima se temelje radovi objavljeni u časopisima te ponuditi infrastrukturu za pohranu takvih podataka.

Usluge arhiva CROSSDA mogu koristiti i istraživači iz nevladinih organizacija i privatnog sektora, srednjoškolski nastavnici i učenici, novinari, tvrtke, strukovne organizacije i drugi. Usluge su besplatne za svako nekomercijalno korištenje.