CROSSDA – Hrvatski arhiv podataka za društvene znanosti [Croatian Social Science Data Archive] je nacionalna javna istraživačka infrastruktura za područje društvenih znanosti i pružatelj je usluga za Konzorcij europskih arhiva podataka za društvene znanosti (CESSDA ERIC). Osnovan je pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu koji ima ulogu nacionalne koordinacijske ustanove za CESSDA ERIC, uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Zadaća

Osnovna zadaća Hrvatskog arhiva podataka za društvene znanosti je uspostavljanje i razvoj istraživačke infrastrukture koja omogućuje dugoročno očuvanje podataka i smanjuje prepreke ponovnom korištenju podataka. Aktivnosti arhiva podataka usmjerene su na podršku istraživačima oko upravljanja podacima tijekom cijelog istraživačkog procesa, kako bi se očuvao integritet i autentičnost podataka zajedno sa svim informacijama potrebnim za interpretaciju podataka. Arhiv podataka podupire otvoren i slobodan pristup podacima gdje god je to moguće. Svoju zadaću arhiv ispunjava kroz kontinuiranu kontrolu digitalnih objekata poštujući međunarodne profesionalne standarde, surađujući sa sličnim organizacijama širom Europe i ostatka svijeta.

Aktivnosti
  • identifikacija, odabir i prikupljanje značajnih baza podataka,
  • kontrola kvalitete podataka i pripadajuće dokumentacije,
  • izrada metapodatkovnog opisa i ostale dokumentacije za pohranu i dugoročno očuvanje,
  • pohrana podataka i osiguravanje pristupa podacima,
  • posredovanje između stvaratelja i korisnika podataka,
  • promocija ponovne upotrebe podataka i podizanje svijesti o značaju odgovornog upravljanja podacima u znanstveno-istraživačkoj zajednici,
  • edukacija o upravljanju podacima i korištenju podataka za sekundarne analize,
  • promocija otvorene znanosti i otvorenog pristupa istraživačkim podacima.