Zbog čega je nužno citirati skupove podataka?

Pozivanje na skupove podataka korištenih u znanstvenom radu podjednako je važno poput citiranja drugih radova.

Prema Zajedničkoj deklaraciji o principima za citiranje podataka [Joint Declaration of Data Citation Principles], dobra znanstvena istraživanja, ona koja se mogu reproducirati, baziraju se na robusnim i dostupnim podacima. Podaci se smatraju ligitimnim rezultatom istraživanja i treba ih citirati. Citiranje podataka, zajedno s drugim znanstvenim izvorima, predstavlja dobru istraživačku praksu i dio je znanstvenog ekosistema koji podržava ponovnu upotrebu podataka.

Osim priznanja autorima, citiranje također omogućuje identificiju podataka i njihovo lakše pronalaženje.

Kako citirati skupove podataka?

Pri citiranju podataka potrebno je navesti ove informacije:

  • Autor: Ime(na) svakog autora ili organizacije odgovornog za kreiranje skupa podataka
  • Datum objavljivanja: Godina kada je skup podataka objavljen ili diseminiran
  • Naslov: Kompletan naslov skupa podataka, uključujući i brojnu verziju, ukoliko je primjenjiva
  • Izdavač i/ili distributer: Organizacijski entitet koji omogućava dostupnost skupova podataka putem arhiviranja, proizvodnje, izdavanja i/ili distribuiranja skupova podataka
  • Elektronička lokacija ili identifikator: web adresa ili jedinstveni globalni identifikator koji se koristi za lokaciju skupova podataka (kao npr. DOI). Dodati datum preuzimanja ukoliko naslov ili lokator nisu specifični za korišteni skup podataka.

Navod reference za podatke može se oblikovati prema različitim postojećim standardima za citiranje.