Podaci koje prikuplja CROSSDA opremaju se standarnim metapodatkovim opisom i bogatom popratnom dokumentacijom potrebnom za razumijevanje metodologije i načina prikupljanja podataka.

Metapodaci se izrađuju prema specifikaciji međunarodnog standarda za opisivanje podataka Data Documentation Initative (DDI) koji služi za opisivanje podataka dobivenih u anketama i drugim metodama opažanja u društvenim, bihevioralnim, ekonomskim i biomedicinskim znanostima. DDI je besplatni standard koji može dokumentirati i opisivati različite faze u životnom ciklusu istraživačkih podataka, kao što su konceptualizacija, prikupljanje, obrada, distribucija, pronalaženje i arhiviranje. Dokumentiranje podataka uz pomoć standarda DDI olakšava razumijevanje, tumačenje i upotrebu podataka. DDI je jednako razumljiv ljudima te softverskim sustavima i računalnim mrežama.

Svaki skup podataka pohranjen u CROSSDA dobiva DOI oznaku u skladu s CESSDA ERIC Persistent Identifier Policy.

Istraživačima je omogućena upotreba ORCID jedinstvene oznake te se upotreba tog jedinstvenog idnetifikatora preporuča i u drugim informacijskim sustavima u kojima se bilježi njihova znanstvena produkcija.

Funkcionalnosti i procedure digitalnog arhiviranja definirani su u referentnom modelu OAIS, koji je 2003. godine postao ISO standard (ISO 14721: 2003). OAIS pruža funkcionalni model – specifične zadatke koje obavlja arhiv, kao što su pohrana ili pristup te odgovarajući informacijski model, koji uključuje stvaranje metapodataka za podršku dugoročnom očuvanju i pristupu podacima.