• Kategorija objave:Edukacija

Na Institutu za društvena istraživanja u Zagrebu održana je 25.10.2022. radionica za zaposlenike. Na radionici je objašnjena proceduru pohrane i objave podataka u Hrvatskom arhivu podataka za društvene znanosti te osnovni preduvjeti za pohranu i objavu: čišćenje podataka, prikupljanje dokumentacije i osiguravanje dovoljne razine anonimizacije. Predstavljene su standardne licence koje se koriste pri objavi podataka: otvoreni pristup i pristup ograničen samo za znanstvene svrhe te u svrhu podučavanja. Budući da je dobro upravljanje podacima, između ostalog, najbolja priprema i za kasnije pohranjivanje i objavljivanje podataka, te s obzirom da je HRZZ od nedavno uvela obavezu izrade Plana upravljanja podacima prilikom prijave projekata, jedan dio radionice bio je posvećen i toj temi.