Home Events Uvod u anonimizaciju kvantitativnih podataka

Uvod u anonimizaciju kvantitativnih podataka

Tehnološki napredak omogućio je prikupljanje, pohranu i analizu velikih količina podataka, ali i priliku za integraciju podataka iz različitih izvora otvarajući brojne nove mogućnosti za znanstvena istraživanja. Iako potreba za zaštitom sudionika nije novina u društvenim znanostima, nove mogućnosti dijeljenja podataka, kao i sve veće mogućnosti njihovog povezivanja čine proces zaštite osobnih podataka sve zahtjevnijim. Kako bi postigli zadovoljavajuću razinu zaštite sudionika, podatke je potrebno obraditi tako da se ne može utvrditi identitet osobe na koju se ti podaci odnose, odnosno anonimizirati ih. U skladu s tim, primarne teme radionice su temeljni teorijski koncepti i pojmovi te osnovne tehnike anonimizacije, pri čemu je radionica podijeljena u tri dijela.

Prvi dio, usredotočen je na teorijske koncepte poput k-anonimnosti, definicije osobnih podataka (GDPR) te kategorizacije identifikatora (izravnih i neizravnih).

Drugi dio radionice fokusiran je na praktične primjere kojima će se prikazati osnovni postupci anonimizacije poput identificiranja i uklanjanja izravnih identifikatora, agregiranja podataka, generalizacije i ograničenja raspona varijable.

Nadalje, tijekom trećeg dijela radionice demonstrirat će se postupak anonimizacije često korištenih podataka u društvenim znanostima poput dobi, obrazovanja, zanimanja i sl. 

Predavač: Vedran Halamić

Webinar se održava pod pokroviteljstvom i u sklopu aktivnosti Konzorcija europskih arhiva podataka za društvene znanosti (CESSDA ERIC). Potporu webinaru pružaju kolege iz slovenskog Arhiva družboslovnih podatkov.

Materijali

Datum

28.05.2021.
Expired!

Vrijeme

13:00 - 15:00

Lokacija

Online via Zoom

Organizator

CROSSDA

Drugi organizatori

CESSDA