Koordinator:
Sveučilište Metropolitan u Manchesteru
Linija financiranja: Obzor 2020
Trajanje: 1.4.2021. – 31.3.2025
.

https://www.coordinate-network.eu

COORDINATE će:
• olakšati pristup postojećim istraživačkim podacima o dobrobiti djece i mladih,
• proširiti mrežu istraživačkih institucija unutar projekta Odrastanje u digitalnoj Europi (Growing Up in Digital Europe-GUIDE/Eurocohort),
• pokrenuti GUIDE projekt provedbom opsežnog pilot istraživanja u kojem se prate različite dobne kohorte djece i mladih koristeći jedinstveni instrument i usklađeni istraživački nacrt u nekoliko europskih zemalja.

COORDINATE će poboljšati dobrobit djece:
• osnivanjem istraživačke zajednice koja radi na unapređenju dobrobiti djece i mladih,
• pokretanjem prvog europskog longitudinalnog istraživanja kojim će se pratiti dobrobit djece i mladih tijekom odrastanja i životnih faza,
• osiguravanjem visoke kvalitete istraživačkih podataka koji će oblikovati politike koje izravno utječu na živote djece i mladih.

COORDINATE će dati pravo glasa djeci o istraživanju u kojem sudjeluju
COORDINATE će osnovati Savjetodavne odbore mladih (eng. Youth Advisory Board ili YAB) u Finskoj, Hrvatskoj, Portugalu i Ujedinjenom Kraljevstvu putem kojih će se mladi ljudi uključiti u sve razine i etape istraživanja. Savjetodavni odbori mladih nadgledat će i savjetovati istraživače o svim ključnim projektnim pitanjima.

COORDINATE će razvijati istraživačke kapacitete diljem Europe
COORDINATE će omogućiti lakši pristup postojećim istraživačkim podacima o dobrobiti djece i mladih. Povećat će znanje o longitudinalnim istraživanjima diljem Europe putem webinara, ljetnih škola i stipendija, proširiti GUIDE istraživačku mrežu te pokrenuti GUIDE istraživanje provedbom opsežnog kohortnog pilot-istraživanja u Finskoj, Francuskoj, Hrvatskoj i Irskoj.

Pod vodstvom profesora Garyja Pollocka sa Sveučilišta Metropolitan u Manchesteru (Manchester Metropolitan University’s Policy Evaluation and Research Unit) te izvanredne profesorice Jennifer Symonds s Sveučilišnog koledža u Dublinu (The Geary Institute at University College Dublin), projektu COORDINATE dodijeljeno je 5 milijuna eura iz programa Obzor 2020 Europske komisije. Cilj projekta COORDINATE je provesti niz aktivnosti s ciljem razvoja infrastrukturnih kapaciteta za prikupljanje i korištenje longitudinalnih istraživačkih podataka u svrhu poboljšanja dobrobiti djece i mladih diljem Europe.

COORDINATE je sljedeća faza GUIDE projekta financiranog iz programa Obzor 2020 kojim je utvrđeno da donositelji politika diljem Europe trenutno nemaju pristup dosljednim, usporedivim i kvalitetnim podacima o dobrobiti djece i mladih na temelju kojih bi mogli odlučivati.
Projekt GUIDE će biti važan izvor podataka za razvijanje socijalnih politika usmjerenih prema djeci, mladima i obiteljima diljem Europe kroz dugi niz godina. Longitudinalno kohortno istraživanje koje će uključivati nacionalne reprezentativne uzorke novorođene djece i djece školske dobi već će u ranoj fazi prikupljanja podataka omogućiti usporedbe različitih dobnih kohorti. Podaci prikupljeni kroz idući period osigurat će praćenje razvoja djece i mladih te dati podlogu za vrednovanje različitih socijalnih intervencija i politika kako na nacionalnoj tako i na europskoj razini.

Zašto donositelji politika trebaju longitudinalna istraživanja?
Longitudinalna istraživanja snažan su izvor podataka za oblikovanje, razvoj i vrednovanje političkih odluka. Longitudinalni podaci se mogu koristiti kako bi se prikazala iskustva različitih dobnih kohorti stanovnika različitih zemalja tijekom njihova života. Konkretno, projekt GUIDE donositeljima politika nudi sljedeće:
• jedinstven uvid u ključne prijelazne trenutke u životu djece i mladih,
• mogućnost međunarodne usporedbe dobrobiti djece i mladih,
• priliku za evaluaciju utjecaja politika tijekom vremena.

Više informacija o projektu GUIDE možete pronaći na: https://www.eurocohort.eu

Animacija koja ukazuje na važnost Europskog kohortnog istraživanja:

COORDINATE projektni partneri

1The Manchester Metropolitan University (Coordinator)GB
2University College Dublin, The Geary InstituteIE
3Consortium of European Social Science Data Archives, European Research Infrastructure Consortium (CESSDA ERIC)
Linked Third Parties:
ADP – Social Science Data Archives, University of Ljubljana, Slovenia
CROSSDA/FFZG – Croatian Social Science Data Archive, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Croatia
FSD – Finnish Social Science Data Archive, Tampere University, Finland
NO
4Institut društvenih znanosti Ivo PilarHR
5Universidad Pompeu Fabra (Pompeu Fabra University)ES
6Institut national d’études démographiquesFR
7University of Essex (The Institute for Social and Economic Research)GB
8Znanstveno-raziskovalno središče KoperSI
9Europaisches Zentrum Fur Wohlfahrtspolitik Und Sozialforschung (European Centre for Social Welfare Policy and Research)AT
10ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa (Centre for Research and Studies in Sociology)PT
11Helsingin Yliopisto (University of Helsinki)FI
12Alma Mater Studiorum- Università di Bologna IT
13Stichting CentERdataNL
14University College London (Centre for Longitudinal Studies – CLS and Cohort and Longitudinal Studies Enhancement Resources – CLOSER)GB
15Koninklijke Nederlandse Akademie Van Wetenschappen – KNAW (Generations and Gender Programme – GGP)NL
16Gesis-Leibniz-Institut Fur Sozialwissenschaften Ev (Leibniz Institute for the Social Sciences)DE
17Ipsos GmbHDE
18TNS UK Ltd (Kantar Public)GB
19cApStAn SABE