• Kategorija objave:Novosti
Trenutno pregledavate European Research Data Landscape: završno izvješće

Studija European Research Data Landscape bavi se istraživačkim praksama u proizvodnji, ponovnoj upotrebi i pohranjivanju podataka, te kako ih učiniti FAIR, te istraživanjem repozitorija istraživačkih podataka.

Provedene su dvije ankete – jedna među istraživačima (preko 15 000 odgovora), a druga među repozitorijima istraživačkih podataka (preko 300 odgovora), kao i studije slučaja i automatizirana procjena poštovanja FAIR principa za skupove istraživačkih podataka pomoću alata F-UJI, objavljen u okviru projekta FAIRsFAIR.

Nalazi studije pokazuju da iako se usvajaju određene FAIR prakse, a istraživači su motivirani idealima Otvorene znanosti, i dalje postoje prepreke da podaci postanu FAIR. To uključuje ograničenu lokalnu podršku, stvarnu provedbu FAIR-a u praksi, nedostatak svijesti i nedostatak praćenja napretka na različitim razinama. Na temelju ovih nalaza, studija predlaže niz preporuka i mogućih akcija koje bi mogle pomoći da se prakse europskih istraživača učine FAIR, a repozitoriji istraživačkih podataka spremnijim za FAIR.

Studiju je naručila Europska komisija, a pripremili: Visionary Analytics, EFIS i FAIR-IMPACT partneri DANS i DCC.