• Kategorija objave:CESSDA
Trenutno pregledavate Priručnik za izradu obrazovnih videa

Komunikaciranje u post-COVID dobu zahtjeva savladavanje vještina u digitalnim komunikacijama. To znači sve, od online sastanaka i prezentacija do YouTube videa, podcasta i društvenih medija. CESSDA-in Priručnik za izradu obrazovnih videa je vodič za početnike u stvaranju obrazovnih videa svih vrsta.

Više informacija o priručniku na web stranicama CESSDA.