• Kategorija objave:CESSDA
Trenutno pregledavate Podaci u području društvenih i humanističkih znanosti dodani su na podatkovni portal COVID-19

Podatkovni portal COVID-19 sada uključuje odjeljak s podacima u području društvenih i humanističkih znanosti. Uključeno je više od 600 istraživanja o COVID-19 iz kataloga podataka CESSDA.

Posjetite podatkovni portal COVID-19 na ovoj poveznici: https://www.covid19dataportal.org