Trenutno pregledavate Transnacionalni posjeti u okviru projekta COORDINATE – 4. poziv za istraživače koji se bave dobrobiti djece i mladih

COORDOMATE je projekt u okviru programa Horizon 2020 usmjeren na podršku longitudinalnim i krossekcijskim istraživanjima o dobrobiti djece diljem Europe.

Ovog tjedna pokrenut je četvrti poziv za Transnational Access Visits (TAVs) u okviru projekta COORDINATE. Ovaj program omogućava istraživačima koji se bave dobrobiti djece i mladih da posjete europske istraživačke institucije/sveučilišta i pristupe najrelevantnijim europskim podacima o kohortama, panelima i krossekcijskim istraživanjima. Uspješni prijavitelji imat će priliku provesti 1-3 radna tjedna u jednoj od sedam partnerskih institucija, pristupiti podacima, provesti vlastita istraživanja, koristiti podršku lokalnih stručnjaka i proširiti svoje vještine.

Putni troškovi, smještaj i prehrana prihvatit će se prema specifikacijama u pozivu. Poziv je otvoren za akademske istraživače (uključujući doktorande), praktičare u politici ili druge istraživače iz neprofitnih organizacija ili registriranih tvrtki u EU i pridruženim zemljama.

Rok za prijavu je 4. listopada 2023. godine.

Više informacija i prijava: https://lnkd.in/dUNtZU8V

Ako imate pitanja o programu TAV, slobodno kontaktirajte Andreu Maynard na adresu Andrea.Maynard@ucd.ie.