• Kategorija objave:CESSDA
Trenutno pregledavate CESSDA je prepoznata zbog svojih doprinosa najboljim praksama otvorene znanosti

CESSDA je prepoznata u novom Vodiču programa Horizon Europe i platformi za objavljivanje Open Research Europe zbog svojeg doprinosa praksama otvorene znanosti. Ova priznanja ističu važnost pouzdanih repozitorija u praksama otvorene znanosti, posebno u očuvanju i omogućavanju pristupa istraživačkim podacima.

Priznanje CESSDA-e u Vodiču programa Horizon Europe

Novi Vodič programa Horizon Europe, objavljen 1. travnja 2023., sadrži odjeljak o otvorenoj znanosti. Prepoznaje važnost praksi otvorene znanosti, metapdatkovnih standarda i smjernica za upravljanje istraživačkim podacima te konzorcij CESSDA kao relevantnu istraživačku infrastrukturu koja pruža smjernice za upravljanje podacima i dobre prakse za društvene znanosti.

Priznanje u Vodiču programa Horizon Europe pokazuje važnost konzorcija CESSDA u promicanju i podržavanju praksi otvorene znanosti i FAIR podataka.

CESSDA već 50 godina osigurava podršku istraživačima u društvenim znanostima oko upravljanja istraživačkim podacima. Ovo priznanje svjedoči o stručnosti i kvaliteti usluga koje pruža CESSDA i arhivi podataka.

CESSDA i platforma Open Research Europe

Arhivi okupljeni oko konzorcija CESSDA također su navedeni na platformi za objavljivanje Open Research Europe, koju je Europska komisija pokrenula 2021. godine. CESSDA omogućava otvoreni pristup znanstveno-istraživačkim publikacijama i snažno potiče upotrebu certificiranih ili pouzdanih repozitorija koje priznaje zajednica kao prvi izbor za pohranu podataka. CESSDA je navedena u poglavlju “Smjernice za objavljivanje otvorenih podataka, softvera i koda” kao repozitorij odobren od strane Open Research Europe.

Priznanje konzorcija CESSDA kao repozitorija odobrenog od strane Open Research Europe predstavlja značajan uspjeh za ovaj konzorcij.

To pokazuje važnost pouzdanih repozitorija u praksama otvorene znanosti. Pohranom podataka u pouzdane repozitorije, istraživači mogu osigurati dugoročno očuvanje podataka i olakšavanje pristupa svojim istraživačkim podacima, omogućujući drugim istraživačima pristup i ponovnu upotrebu podataka za nova istraživanja.

Otvorena znanost i upravljanje istraživačkim podacima

Otvorena znanost je ključna za povećanje transparentnosti, reproduktivnosti i dostupnosti znanstvenih istraživanja svima, bez obzira na njihovu lokaciju ili financijske resurse. Jedna od ključnih komponenti otvorene znanosti je upravljanje istraživačkim podacima – praksa organiziranja, dokumentiranja, pohranjivanja i dijeljenja istraživačkih podataka. Pravilno upravljanje istraživačkim podacima ključno je za osiguranje dugoročne zaštite i uporabljivosti istraživačkih podataka. Bez pravilnog upravljanja, istraživački podaci mogu biti izgubljeni, nedostupni ili neuporabljivi.

Kako CESSDA doprinosi

Pružanjem usluga o upravljanju podacima i održavanjem pouzdanih repozitorija, CESSDA doprinosi napretku otvorene znanosti i FAIR podataka, čineći znanstvena istraživanja transparentnijima, reproducibilnijima i dostupnima svima.

Priznanjem CESSDE kao repozitorija odobrenog od strane Open Research Europe, uloga CESSDE kao partnera otvorene znanosti je ojačana.

Reference:

SMJERNICE OPEN RESEARCH EUROPE: https://open-research-europe.ec.europa.eu/for-authors/data-guidelines/

VODIČ PROGRAMA HORIZON EUROPE: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf