Pronalaženje podataka
pronađite postojeće podatke u europskim arhivima i šire

Edukacija
o upravljanju podacima, anonimizaciji, statističkim programima i drugo

Pohrana podataka
pohranite svoje istraživačke podatke u arhivu CROSSDA

Upravljanje podacima
brinite o podacima od početka projekta, napravite plan

Događanja i edukacije

No event found!

Novosti

Transnacionalni posjeti u okviru projekta COORDINATE

mglavicaožu 3, 20231 min read
Transnacionalni posjeti u okviru projekta COORDINATE
U okviru projekta COORDINATE, u kojem sudjeluje i CROSSDA u partnerstvu s konzorcijem CESSDA ERIC, objavljen je treći poziv za istraživačke posjete partnerskim institucijama. Poziv je prvenstveno namijenjen istraživačicama i istraživačima koji se bave istraživanjima djece i mladih. Transnacionalni posjeti pružaju priliku za rad s podacima dostupnim u jednoj od osam parnerskih institucija. Posjetiteljima će […]

European Research Data Landscape: završno izvješće

mglavicapro 29, 20221 min read
European Research Data Landscape: završno izvješće
Studija European Research Data Landscape bavi se istraživačkim praksama u proizvodnji, ponovnoj upotrebi i pohranjivanju podataka, te kako ih učiniti FAIR, te istraživanjem repozitorija istraživačkih podataka. Provedene su dvije ankete – jedna među istraživačima (preko 15 000 odgovora), a druga među repozitorijima istraživačkih podataka (preko 300 odgovora), kao i studije slučaja i automatizirana procjena poštovanja […]

Priručnik za izradu obrazovnih videa

mglavicapro 29, 20221 min read
Priručnik za izradu obrazovnih videa
Komunikaciranje u post-COVID dobu zahtjeva savladavanje vještina u digitalnim komunikacijama. To znači sve, od online sastanaka i prezentacija do YouTube videa, podcasta i društvenih medija. CESSDA-in Priručnik za izradu obrazovnih videa je vodič za početnike u stvaranju obrazovnih videa svih vrsta. Više informacija o priručniku na web stranicama CESSDA.