U ponedjeljak 29. studenoga 2021. na Filozofskom fakultetu održat će se manifestacija pod nazivom ”Filozofski za 21. stoljeće u kontekstu EU projekata”. Na manifestaciji će se predstaviti aktualni međunarodni projekti Filozofskog fakulteta.

U sklopu ove manifestacije, CROSSDA će predstaviti COORDINATE, u kojem sudjelujemo zajedno s konzorcijem CESSDA ERIC. Kroz COORDINATE će se olakšati pristup postojećim istraživačkim podacima o dobrobiti djece i i mladit, te će se pokrenuti će nova istraživačka infrastruktura pod nazivom GUDE koja će biti važan izvor podataka za razvijanje socijalnih politika usmjerenih prema djeci, mladima i obiteljima diljem Europe kroz dugi niz godina.

Više informacija o manifestaciji dostupno je na web stranicama Filozofskog fakulteta u Zagrebu.